ملاحظات تهیه گزارش برای دهمین جشنواره حرکت

برگزیدگان مرحله دانشگاهی باید گزارشی از فعالیت خود را برای جشنواره ملی ارسال کنند. این گزارش توسط دانشگاه (کارشناس انجمن علمی) و از طریق سامانه جشنواره ارسال می شود و هیچ اثری از طرق دیگر (اعم از ارسال پستی، تحویل حضوری و ….) پذیرش نخواهد شد.
ملاحظات لازم برای تهیه گزارش فعالیت در این لینک در دسترس است، که استفاده از آن اکیدا توصیه می شود. همچنین توصیه می شود به ملاک‌ها و معیارهایی که در فرم‌های داوری مشخص شده نیز  توجه داشته باشید و اطلاعات لازم را بصورت شفاف و روشن در گزارش ذکر نمایید.
فرم های نمونه ای برای گزارش انواع فعالیت آماده شده است که مبتنی بر چارچوب کلی فعالیت ها و حداقل معیارهای داوری است. اگر چه تبعیت از قالب این فرم ها برایی گزارش نویسی ضروری نیست و انجمن ها می توانند با سلیقه و صفحه آرایی دلخواه به تهیه گزارش مبادرت ورزند، اما اطلاعات حداقلی ذکر شده در این فرم ها برای داوری مهم است. داوران جشنواره مبتنی بر معیارهای داوری نظر خواهند داد و در نتیجه عدم تشریح ابعاد مختلف یک فعالیت که در بحث داوری حائز اهمیت است، عملا به پایین آمدن نمره نهایی در داوری منجر خواهد شد و فرم های نمونه با فرم های داوری در تطابق معیارها همخوانی دارند. لذا باید به حداقل اطلاعات درج شده در فرم های نمونه توجه داشته باشند.

 فرم های نمونه را از این لینک و فرم های داوری را از اینجا دریافت نمایید.

یک دیدگاه