اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نخستین دوره ی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نخستین دوره ی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور، در روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۹۶ ساعت ۱۷، در باشگاه دانشجویان به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان شانزده آذر، جنب کلینیک شانزده آذر، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

یک دیدگاه