سمینار تخصصی برجام، صلح و امنیت بین المللی

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، کانون مطالعات بین المللی دانشگاه تهران با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و با مشارکت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، سمینار تخصصی برجام، صلح و امنیت بین المللی با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران و مسئولین اجرایی، در روز شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۹ در دانشگاه تهران، تالار امیر کبیر واقع در خیابان ۱۶ آذر،کلینیک ۱۶ آذر، طبقه سوم برگزار می شود.

یک دیدگاه