برگزاری مراسم یاد بود درگذشتگان سال ۱۳۹۵ دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مراسم یاد بود درگذشتگان سال ۱۳۹۵ دانشگاه تهران، با حضور ریاست محترم دانشگاه تهران دکتر محمود نیلی احمد آبادی، هیئت رئیسه دانشگاه، دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه و جمعی ازدانشجویان، کارکنان و خانواده های درگذشتگان دانشگاه تهران در روز شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴  در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

گزارش تصویری:

یک دیدگاه