مراسم یاد بود درگذشتگان سال ۱۳۹۵ دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مراسم یاد بود درگذشتگان سال ۱۳۹۵ دانشگاه تهران در روز شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به نشانی (ابتدای خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۱۶) برگزار می شود.

یک دیدگاه