اطلاعیه شماره ۴ ستاد برگزاری انتخابات دبیرخانه کمیته ناظر برانتخابات نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران

با سلام و احترام ؛ بدینوسیله به استحضار می رساند که نظر به عدم کسب حد نصاب لازم در انتخابات مورخ دوشنبه ۹۵/۱۲/۹ و به استناد ماده ۱۹ ” شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی درکمیته ناظر بر نشریات ” دومین مرحله انتخابات نمایندگان مدیران مسؤول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران و شورای مرکزی ناظر در تاریخ یکشنبه ۹۵/۱۲/۱۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ در خانه نشریات واقع در خیابان ۱۶ آذر- باشگاه دانشجویان برگزار خواهد شد.به پیوست اطلاعیه شماره ۴ ستاد برگزاری انتخابات دبیرخانه کمیته ناظر برانتخابات نشریات دانشگاهی برای استحضار ایفاد می‌گردد.

یک دیدگاه