اسامی برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع (ویژه دهه فجر)

اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
در این صفحه هر روز ساعت ۱۲ اسامی برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع (ویژه دهه فجر) قرار می گیرد.

*ضمن تبریک به برگزیدگان گرامی خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید.*
۱.برگزیدگان در ساعات اداری برای دریافت هدیه خود به اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران (به نشانی: ابتدای خیابان ۱۶آذر، شماره ۱۶، باشگاه دانشجویانن دانشگاه تهران، اداره کل فرهنگی و اجتماعی) مراجعه فرمایند.
۲.در هنگام مراجعه کارت دانشجویی / پرسنلی  و کارت ملی خود را به همراه داشته باشید.
۳. برگزیدگانی که از گروه خانوده محترم دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه تهران انتخاب شده‌اند لطفا علاوه بر مدرک احراز هویت(کارت ملی) و نسبت، کارتت دانشجویی یا پرسنلی عضو مرتبط با دانشگاه را به همراه داشته ‌باشند.


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز آخر (۲۱ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- الهام شالی–دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

برگزیده دوم- نسرین فتح الهی–دانشکده علوم و فنون نوین

برگزیده سوم- مصطفی نورالهی–پردیس دانشکده های فنی

جواب سوالات: ۱)  ج   ۲) الف  ۳)  د   ۴)  ب   ۵)  د


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز نهم (۲۰ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- هادی شمس اللهی بلوک آباد–پردیس زبانها و ادبیات خارجی

برگزیده دوم- عادله میر محمد صادقی–پردیس فارابی

برگزیده سوم- زهرا صهبا–پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

جواب سوالات: ۱)  ب   ۲) الف  ۳)  ج   ۴)  د   ۵)  ب


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روزهشتم (۱۹ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- علیرضا اکبری–پردیس فارابی

برگزیده دوم- مریم محسنی کبیر–دانشکده شیمی

برگزیده سوم- هانیه کیانی–دانشکده برق و کامپیوتر

جواب سوالات: ۱)  ج   ۲) الف  ۳)  د   ۴)  الف   ۵)  ب


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روزهفتم (۱۸ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- سید حمیدرضا احمدی–دانشکده علوم و فنون نوین

برگزیده دوم- الهام عباس زاده–پردیس دانشکده های فنی

برگزیده سوم- زرین تاج ولدخانی–دانشکده علوم و فنون نوین

جواب سوالات: ۱)  د   ۲)  د   ۳)  الف   ۴)  ب   ۵)  ج


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز ششم (۱۷ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- محمدولیا بیدگلی–پردیس البرز

برگزیده دوم- فاطمه مولایی–دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

برگزیده سوم- سیما جدیدی–پردیس البرز

جواب سوالات: ۱)  الف و د   ۲)  ب   ۳)  الف   ۴)  د   ۵)  ب


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز پنجم (۱۶ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- حامد شیخ ویسی–دانشکده برق و کامپیوتر

برگزیده دوم- مسعود احدی–دانشکده جغرافیا

برگزیده سوم- کوثر صادقی ولنی–پردیس کیش

جواب سوالات: ۱)  ب   ۲)  ج   ۳)  الف   ۴)  د   ۵)  ب


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روزچهارم (۱۵ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- شیوا اورنگ–پردیس دانشکده های فنی/عمران

برگزیده دوم- فتانه قرقانی–مرکز تحقیقات بیوشیمی، بیوفیزیک

برگزیده سوم- وحید شجاعی–دانشکده مدیریت

جواب سوالات: ۱)  د   ۲)  ج   ۳)  الف   ۴) ب  ۵)  ج


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روزسوم (۱۴ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- حامد حسین لو–پردیس دانشکده های فنی

برگزیده دوم- شایان فرهودی –دانشکده تربیت بدنی

برگزیده سوم- نیکزاد تقی خان – پردیس دانشکده های فنی

جواب سوالات: ۱)  د   ۲)  د   ۳)  ب   ۴)  د   ۵)  ب


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روزدوم (۱۳ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- مجتبی رضوانی – پردیس دانشکده های فنی

برگزیده دوم- طیبه سعادتی – باغ موزه نگارستان

برگزیده سوم- علیرضا عربپور –پردیس علوم/ زمین شناسی

جواب سوالات: ۱)  د   ۲)  ج   ۳)  د   ۴)  الف  ۵)  ج


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز اول (۱۲ بهمن ۱۳۹۵)

برگزیده اول- پریسا محمدیان – دانشکده‌زبان‌ها و ادبیات خارجی

برگزیده دوم- غلامحسن حسنوند – پردیس منابع طبیعی و کشاورزی

برگزیده سوم- علیرضا مسلمانی – پردیس فنی/ دانشکده برق و کامپیوتر

جواب سوالات: ۱)  د   ۲)  الف   ۳)  ب   ۴)  د   ۵)  ب


یک دیدگاه