همایش عقلانیت در سیره رضوی -دانشگاه تهران

تردیدی نیست دراینکه مذهب شیعه درمیان فرقه های مسلمانا ن، بیش از هر فرقه و کیش دیگر به نقش و جایگاه عقل در خداشناسی و ایمان حرمت نهاده است. دانشهای فلسفی در میان شیعیان نه تنها به عنوان دانسته هایی بیگانه و ناهمساز با دینداری تلقی نشد، بلکه به رسمیت شناخته شد و شیعیان در رشد و گسترش این دانشها سهم بسزایی داشتند. عقلانیت کارکرد خود را در فلسفه ورزی نشان می دهد.امام رضا (ع) در طول زندگی پربرکتشان هم در سبک زندگی و هم در آموزش هایشان ما را به خردمندی و عقلانیت راهنمون شدند و دانشگاه تهران با برگزاری همایش «عقلانیت در سیره رضوی » ، عهده دار گردآوری مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در این جنبه ی محوری و شایان توجه در سیره رضوی است. از این رو از همه فرهیختگان و پژوهشگران تقاضا می کنیم که مقاله های خود را در محورهای ذیل به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
محورهای پژوهشی همایش:
عقلانیت و خداشناسی
عقلانیت و ایمان
عقلانیت و دینداری
عقلانیت در رویارویی با پیروان ادیان و مذاهب
عقلانیت در مشی سیاسی
عقلانیت در رویارویی با فرقه های اسلامی

نشانی دبیرخانه همایش:
تهران، خیابان انقلاب ، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۱۶، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
دبیرخانه همایش عقلانیت در سیره رضوی
نشانی پست الکترونیک همایش:  hekmaterazavi_ut@yahoo.com
نشانی سایت همایش:  cultural.ut.ac.ir
تلفن تماس: ۶۶۴۸۱۶۱۱ – ۶۶۹۶۵۷۳۸
* تقویم همایش:
مهلت ارسال مقاله کامل: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
تاریخ اعلام نتایج: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵
زمان برگزاری همایش: ۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۶

یک دیدگاه