ارسال شده توسط:eyvazi | تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجويی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی ...
بیشتر
ارسال شده توسط:eyvazi | تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
مسابقه کتابخوانی کتاب «خدا و خیابان» توسط کانون وحدت باشگاهع دانشجويان دانشگاه تهران در حلقه مطالعاتی کاوه برگزار می‌شود. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مسابقه کتابخوانی کتاب «خدا و خیابان» توسط کانون وحدت باشگاه دانشجويان در حلقه ...
بیشتر
صفحه 3 از 3123