ارسال شده توسط:eyvazi | تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «صنعت و غذا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجويي گروه فناوری صنایع غذایی پرديس ابوريحان دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «صنعت و غذا» ...
بیشتر
ارسال شده توسط:eyvazi | تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
چهارمین برنامه «روزی با دانشگاه تهران»  با استقبال بیش از ده هزار نفر از دانش آموزان در سراسر کشور در روز سه شنبه 18 شهریور ماه برگزار شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ چهارمین برنامه «روزی با ...
بیشتر
ارسال شده توسط:eyvazi | تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
شماره جدید نشریه علمی دانشجویی ساعی با عنوان «ویروس کرونا و منابع طبیعی (جنگل)» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه علمی ...
بیشتر
ارسال شده توسط:eyvazi | تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
شماره جدید نشریه علمی دانشجویی آبخوان به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجويی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه علمی دانشجویی آبخوان ...
بیشتر
ارسال شده توسط:eyvazi | تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
شماره هفتم نشریه دانشجویی فرهنگی-اجتماعی چرخه در مرداد ماه منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، شماره هفتم نشریه دانشجویی فرهنگی-اجتماعی چرخه در مرداد ماه منتشر شد.مدیر مسئول فاطمه سادات موسوی و سردبیر و صاحب امتیاز این ...
بیشتر
صفحه 2 از 3123